Skånes Hembygdsförbund

Lengertz konstpris 2017

Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund har beslutat att utse Peter Wallström till pristagare av Lengertz konstpris 2017.

Konstpriset 2017 tilldelas Peter Wallström. Wallström är målare och tecknare. Hans bilder är skenbart exakta och realistiska. De skildrar ofta landskap, ibland med en stadssilhuett i bakgrunden. I bildens front står en person stilla med ryggen mot betraktaren. På ett surrealistiskt sätt, gärna i marginalen, kan ett främmande objekt ses, en blå elefant, en noshörning eller en varg. Peter Wallströms bilder utvecklas i betraktarens ögon till berättelser, historier eller sagor, som fylls med detaljer, samband och illusioner.

www.peterwallstrom.se