Skånes Hembygdsförbund

Lengertz konstpris 2014

Lengertz kulturpris i konst 2014 tilldelas Inga Björstedt för ett långvarigt konstnärskap, där hon berör med linjens kraft och förför med en lysande kolorit.

Inga Björstedt har verkat som konstnär hela sitt liv och behärskar många genrer. Hon hade som ung ett starkt samhällsengagemang, intresserade sig för kvinnors liv och situation. Inga Björstedt arbetade som textilkonstnär under många år, sedan tog tecknandet över helt. Att kunna hantverket är grundläggande, kan man det, behöver man inte tänka på det, man bara använder det, säger hon själv. Arbetsprocessen börjar med att hon först tänker länge och mycket, hon gör sedan små oansenliga skisser. När de bottnar börjar hon måla eller teckna. Bilderna hämtar hon inifrån sig själv, som ett slags svar.

Inga Björstedt är en driven tecknare, med en pregnant linje och en häftig svärta på vissa väl utvalda ställen. Hon berättar att tecknandet sker under stor koncentration, hon ändrar inget, ”jag litar på linjens kraft”. Denna kraft är tydlig och oemotsägbar för betraktaren. Allvaret är totalt, men stänk av humor i bildvalet, som innehåller konkreta motiv, värmer. Björstedt är uppvuxen i Japan och har under senare år gjort långa bildsviter med arketypiska japaninspirerade motiv, som skål, bord, kimono, trappa. Så finns där en oväntad kanin. Eller en räv.

När hon utvecklade sitt måleri blev hon friare, mer nyanserad och dubbelbottnad. ”Jag vill förföra med färgen”, säger hon och det är ett fulländat och fantastiskt ljusmåleri hon behärskar. Hon målar gärna stora dukar med enkla motiv i lysande gult, bländande blått och djupt rött. Tunna vita färglager ger en osannolik lyster, hon har färgens magi i ryggraden.

Under 2013 arbetade Inga Björstedt med många stora målningar, därtill teckningar, hade två utställningar och var sedan artiste au résidence i Antibes november och december.

Hemsida: www.ingabjorstedt.se