Skånes Hembygdsförbund

Lengertz konstpris 2013

Konstpriset 2013 delas ut till konstnär Jonas Liveröd. Han är en sökare och en samlare och har själv ett eget kuriosakabinett. Ur tingen utläser han oväntade samband och gör hisnande kopplingar mellan föremålen och deras användning över tid. Mest verkar han fångas av drömmarna som tingen vuxit fram ur. Historien är ständigt närvarande.

Liveröd är en skicklig tecknare. Med spänst och skärpa i linjerna skildrar han små och mycket stora rum på ett fantasieggande och arkitektoniskt sätt. Bilderna har ofta djupperspektiv, är detaljrika och innehåller föreställande element.

Liveröd har ett gränsöverskridande förhållande till folkkonst, till slöjd, kläddesign, musik och skulptur. Hans utställningar blir fascinerande installationer där insamlade föremål kopplas till hans egna verk. Man blir inte en betraktare utan går in i konstverket. Det är ett folkbildande förhållningssätt.

Liveröd är som en renässanskonstnär, en allätare som kastar sig vilt mellan olika genrer, men han snubblar inte utan fogar samman texter, teckningar, bilder och föremål till rika sammanhållna verk.

Sara WallgrenFotograf: Sara Wallgren