Skånes Hembygdsförbund

Lengertz konstpris 2008

 

Nichlas Winmalm
Konstnären Nichlas Winmalm, Malmö, tilldelas Lengertz konstpris för ett färgstarkt måleri med mångtydiga kompositioner ofta i stort format. Målningarna är ett slags collage som kan föra tankarna till teaterscener. Betraktaren ser en berättelse med olika rum och antydda figurer. Samtidigt som det är ett dagsaktuellt måleri anknyter det till äldre konsttraditioner. Nichlas Winmalm är född 1973 och utbildad vid Malmö konsthögskola.