Skånes Hembygdsförbund

Lengertz konstpris 2005

 

David Svensson, Malmö
David Svensson är född 1973 i Skillingaryd, en uppväxtplats som inte erbjöd så många konstupplevelser men kontakter med design genom bygdens möbelföretag. Han fick också ett tidigt intresse för design men fann sedan att hans idéer mer hörde hemma i konsten. Efter utbildning i Göteborg, Oslo och Stockholm kom han i slutet av 1990-talet till Malmö konsthögskola. I Malmö är han nu bosatt och verksam. Men man kan säga att han på sätt och vis är verksam över hela landet genom sina utställningar. Just idag avslutas en stor utställning i Stockholm, och sedan ska han genast till både Luleå och Halmstad.

David Svensson får Lengertz kulturpris för sitt ofta lekfulla sätt att undersöka gränser, som vi sedan länge har dragit upp och är vana att tillämpa. Det är gränser mellan konst och design, mellan måleri och arkitektur och mellan ute och inne. Han frågar ”vad händer om man kan använda ett konstverk?” Med andra ord utmanar han invanda synsätt. Men han talar också till våra positiva sidor. Hans uppmärksammade ljusskulpturer, som visades i Malmö förra året, väcker positiva associationer, de är exempel på hans okonventionella val av material och hur han skapar konstobjekt där färg och form och ljus spelar stor roll.

(Från prisutdelningen 12 juni 2005)

Illuminator av David Svensson. Fotograf Vegar Moen. Publiceras med tillstånd av konstnären.