Skånes Hembygdsförbund

Lengertz konstpris

Pristagare

2018, Birgitta Nelson Clauss, Höllviken

2017 Peter Wallström, Malmö

2016 Johan Röing, Fuglie

2015 Christian Partos, Stockholm

2014 Inga Björstedt, Vallåkra

2013 Jonas Liveröd, Malmö

2012 Ella Tillema, Malmö

2011 Elizabet Thun, Malmö

2010 Bianca Maria Barmen, Lund

2009 Viktor Rosdahl, Malmö

2008 Nichlas Winmalm, Malmö

2007 Eva Larsson, Malmö

2006 Maria Miesenberger

2005 David Svensson, Malmö

 

Tidigare pristagare