Skånes Hembygdsförbund

Evald Gustafssons minnesfond för skånsk byggnadskultur

Evald Gustafssons minnesfond för skånsk byggnadskultur delar ut bidrag som hjälp till trycknings- eller publiceringskostnader för arbete som rör skånsk byggnadskultur eller verk som syftar till opinionsbildning kring skånsk byggnadskultur.

Evald Gustafsson (1927-1993) var landsantikvarie i Malmöhus län 1962-1975, därefter länsantikvarie och slutligen överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet. Minnesfonden handhas av Skånes hembygdsförbund och stipendium delas ut när det finns utdelningsbara medel. Vid Skånes hembygdsförbunds stämma 2016 höll Karin Gustafsson ett minnestal över sin framlidne make Evald, ett minnestal som också innehöll gratulationer till årets stipendiater, föreningen Skånska gårdar.
Minnesord Evald Gustafsson (pdf)

2016
Föreningen Skånska gårdar ser som sin uppgift att utbreda och vidmakthålla intresset för den skånska landsbygdens byggtraditioner. På ett utmärkt sätt lever föreningen upp till sitt motto. Sedan över 40 år (!) verkar man med att inspirera och ge handfasta råd till den som har en gammal skånelänga. Skånska gårdarFotograf: Skånska gårdar

Kommunernas byggnadsnämnder och stadsarkitektkontor har stor hjälp i att kunna förmedla kontakt mellan bygglovsökande och Föreningen Skånska gårdar. Föreningen verkar som en mötesplats för dem som själva renoverar ett gammalt hus, ger råd och tips om hur man gör, allt från uppmätning till dränering, till att tjära timra och blanda kalkmjölk. Föreningen erbjuder även öppna gårdsvisningar och ger ut böcker och tidningar. Genom den gedigna kunskapsbasen som föreningen byggt upp har skånelängans karaktär och signum befästs. Det gäller inte bara den skånska längan utan även koställen, gatuhus och industribyggnader som byggts med besläktad teknik. Denna kunskap är till god hjälp även när man ska bygga nytt i det skånska kulturlandskapet. I byar och fiskelägen liksom på skånska slätten finns stora önskemål att ny bebyggelse ska inspireras av och anpassas till det traditionella byggnadssättet. Det handlar om material, om mått och skala, om färg och detaljer. På så sätt höjs hela tiden värdena.

Föreningen Skånska Gårdar tilldelas stipendiet 2016.

2012
Stipendiet tilldelas i år arkeologen Melissa Isla Venegas för tryckning av en industriarkeologisk rapport om Dalby stenhuggeri och stenmästaren Mats Johansson.
Dalby stenhuggeri har utfört renoveringar och restaureringar av kyrkor och profana byggnader i främst Skåne, men också i övriga landet. I rapporten beskrivs hantverket och sten som byggnadsmaterial, bl.a. i Lunds domkyrka där Mats Johansson utförde betydande arbeten i sandsten. Dokumentationen innebär ett bevarande av fyra generationers kunskap om ett hantverk som idag behärskas av ett fåtal. Evald Gustafsson hade, genom sitt arbete som landsantikvarie, ett mångårigt samarbete med Dalby stenhuggeri rörande underhåll av bl. a. Skånes medeltida kyrkor.

2008
Birgitta och Eric Lilius fick ett stipendium ur Evald Gustafssons minnesfond som trycknings­bidrag för boken ”Prästens ö och Mjära Nabbe”. I boken skildrar de den mödosamma och forskningskrävande återuppbyggnaden av en backstuga vid sjön Immeln som de fann i ruiner redan 1954. Boken handlar också om torparparet som levde i stugan på 1800-talet samt om ett prästpar som hade boställe vid sjön i början av 1600-talet.