Skånes Hembygdsförbund

Kulturpriser

Skånes hembygdsförbund delar ut Lengertz kulturprisfond i konst och litteratur, Petripriset för framstående insats för hembygdsvården i f d Kristianstads län, Evald Gustafssons minnesfond för skånsk byggnadskultur samt vissa år även ett stipendium från Stiftelsen för Skånsk byggnadskultur.