Skånes Hembygdsförbund

Tegeltillverkning

I samband med att Andreas Sunesson flyttade till Ivöhus byggdes borgen om – troligtvis hade det stått ett försvarstorn på platsen innan, detta blev nu en del av en större palatsanläggning. Även dagens kyrka började uppföras vid samma tidpunkt, och både palats och kyrka uppfördes av det nya moderna materialet tegel.

Teglet hade kommit till Danmark vid slutet av 1100-talet, och var ett dyrt material som började användas av de övre samhällsklasserna. Att det var dyrt berodde på att materialet krävde mycket arbete – när man tillverkar tegel skall leran först bearbetas så att det blir lätt att forma, sedan slår man ut leran till den form man vill ha med hjälp av träformar. Därefter torkas stenarna innan de bränns i ugnar till tegel – en process som även kräver en stor tillgång av ved. Eftersom man inte ville frakta leran någon längre sträcka hamnade oftast tegelugnarna där leran fanns, och en sådan borde ha funnits någonstans i närheten av Ivöhus eller kyrkan. Strax söder om kyrkan finns några ängar som på gamla kartor kallas för ”tegelvången”. Här hittar man mycket tegelskärvor i jorden, och det är inte otroligt att det är platsen för de medeltida tegelugnarna.