Skånes Hembygdsförbund

Guldpengar blir till fossiler – en av många sägner från Ivö

På Ivö förlägger sagan Ivan Vidfamnes födelseort och i den borg, vars sista rest är Biskopskällaren, satt – alltjämt enligt sagan – Andreas Sunesson, ärkebiskopen, och grämde sig över sina knektars syndiga leverne. De hade funnit den sjunkna vikingatidsborgen Brattingsborgs skatt och söpo vilt för pengarna, till Hans helighet i from vrede steg upp och förvandlade pengarna till sten. Dessa kan man ännu idag plocka nere på stranden, det är en 10-öresstor, egendomlig fossil, vilken tycks bära en dödskalle och benknotor som vapen.

Ur Aftonbladet den 10 augusti 1938, via Cecilia von Heijne