Skånes Hembygdsförbund

Biskopskällaren

Biskopskällaren är en välvd källare på Ivö, som ligger i Ivösjön nordost om Kristianstad. Källaren har tillhört en större byggnad som på 1220-talet uppfördes av dåvarande ärkebiskopen i Lund, Anders Sunesen, som en del i ett biskopspalats. Idag är endast källaren kvar, men ända in på 1600-talet fanns rester efter en större byggnad kvar och senare utgrävningar visar att det i anslutning till källaren har funnits en tegelbyggnad som varit c:a 9 m bred och 30 m lång. Eventuellt är själva källaren ännu äldre än 1200-tal, då valven i källaren har byggts upp i efterhand, och det finns spår efter äldre fönsteröppningar.

Att källaren kallas för biskopskällaren beror på kopplingen till ärkebiskopen Anders Sunesen, och alla de historier som florerar om honom och byggnaden. Sunesen avsade sig nämligen sitt ämbete som ärkebiskop p.g.a. sjukdom, och drog sig tillbaka till Ivö på 1220-talet. Länge trodde man att han lidit av spetälska och enligt historierna skall han ha låst in sig själv i källaren och inte ens låtit tjänarna komma i närheten. Mat fick han istället nedsänkt genom ett hål i taket. 1228 avled han och begravdes då i Lunds domkyrka.

Genom att undersöka benen har man i senare tid kunnat konstatera att sjukdomen som det handlade om inte var spetälska, utan svår ledgångsreumatism – en sjukdom som måste ha varit besvärlig för en ärkebiskop som förväntades stå under långa gudstjänster och ritualer. Studier av källorna har också visat att han inte isolerade sig ute på Ivö, utan tvärtemot ända in till sin död arbetade intensivt med t.ex. dominikanernas introduktion i Danmark. Han brukar även tillskrivas byggnationen av Ivö kyrka som byggdes i det för tiden mycket moderna materialet tegel. Dessutom låg inte Ivö så avsides på 1200-talet som vi kanske uppfattar det idag – via vattenvägarna nådde man relativt snabbt Åhus, som på denna tid var en stor och viktig stad. Man kan även ana likheter mellan biskopskällaren på Ivö och biskopsborgen i Åhus.

Idag skyddas källaren och valven av ett lågt tak, men när man på 1920-talet började intressera sig för källaren låg den under en betydligt yngre ekonomibyggnad. Här körde man in gårdens vagnar, som ställdes rakt på valven – något som drog igång diskussionen kring hur man bäst skulle bevara källaren utan att riva byggnaden ovanpå. Allt fick dock sin upplösning på ett högst oväntat sätt – 1927 slog blixten ner i ekonomibyggnaden, som helt brann upp. Kvar stod bara källaren, helt oskadd. Nu kunde man uppföra ett första skyddstak, och 1935 förvärvade Skånes hembygdsförbund byggnaden tack vare privata donationer. Under 1930- och 40-talet gjordes sedan arkeologiska undersökningar på platsen då den jordfyllda källaren grävdes ut.

Källaren är öppen för besökare året runt och ligger på öns sydöstra del. I början av juli arrangeras varje år ”Biskopens dag”. Då kan man bl.a. gå på guidad visning på platsen.

Besöksinformation
– Det saknas belysning i källaren, och en stentrappa leder ner i den. Ledstång saknas.
– Utanför källaren finns sommartid bänkar att slå sig ner på.
– Kring Biskopskällaren finns en rundvandring i mobilappen Tidsmaskinen. Rundan heter ”biskopskallaren”. Information om Tidsmaskinen
– Parkering finns.

Se en virtuell rekonstruktion

Öppna karta (Google Maps)

Carina Johansson

Biskopskällarens interiör