Skånes Hembygdsförbund

Våra byggnader

Skånes hembygdsförbund förvaltar gårdarna i Ballingstorp, som ligger norr om Kristianstad, och biskopskällaren på Ivö. Allmänheten är välkommen att besöka platserna. Se aktivitetskalendern för särskilda evenemang.

Ballingstorp

Biskopskällaren på Ivö