Skånes Hembygdsförbund

Artikelregister

Här finns register över artiklar och notiser i våra äldre årsböcker (1932 – 2005), sorterat efter ämne, författare eller ort (pdf).

Det är möjligt att få kopierat enstaka artiklar mot en kostnad/sida, serviceavgift samt porto.
Ingen serviceavgift för medlemsföreningar.

Beställning av artiklar
Kontakta Gunnel Pernryd, 046-15 80 70. E-post enligt principen [email protected]

 

1500 artiklar om Göinge

Tre av våra medlemsföreningar, Västra Göinge hembygdsförening, Göinge hembygdsförening och Knislinge hembygdsförening, har gått samman och skapat ett artikelregister över sina årsböcker. Registret finner man här.