Skånes Hembygdsförbund

Våra böcker

Mellan 1932 och 2005 gav Skånes hembygdsförbund ut årsböcker som handlar om Skåne ur olika kulturhistoria aspekter. Några teman har varit sten, sommarnöjen och byggnadsvård. Numera ges en temabok ut endast vissa år, senast 2012.

Till försäljning från oss finns även en del annan litteratur t.ex. böcker med råd om föremålsvård. Kontakta Gunnel Pernryd på tel. 046 – 15 80 70 eller via mail enligt principen [email protected]

Vi har swish! Fråga om totalsumman (kostnad för bok + porto) och glöm inte ange ditt namn i meddelandefältet. Swishnr. 1235392287. Givetvis går det även bra att betala via faktura.

Temaårsböcker om Skåne till försäljning

Liv i skånsk industri (2012)

Boken är en antologi om människorna som arbetade i skånsk industri från 1940-talet till idag. Den är också tänkt att vara till inspiration för dem som vill dokumentera efterkrigstidens industrihistoria i Skåne eller dokumentera egna erfarenheter av liv i skånsk industri. Ett tjugotal författare medverkar i denna rikt illustrerade bok formgiven av Sofie Bogaeus.

Innehållsförteckning (pdf)

Pris: 100 kr.  Porto tillkommer.

 

Skånska läkekonster (2008)

Skribenter från hembygdsföreningar, etnologer, historiker och andra författare berättar om medicinhistoria och folklig läkekonst från forntid till nutid. Om bl.a. ”kloka”, trepanation, pest och kolera, Linné och apoteken, Salubrinets historia, sanatorier och märkliga hälsokällor.

Slutsåld

 

 

Skånsk hästhistoria (2007)

Om hästar och människor i ett långt tidsperspektiv. Från de förhistoriska fynd av ben och föremål, som osteologen och arkeologen arbetar med, till dagens hästverksamheter.

Om przewalskihästen, vilda skogshästar, ardenner och ponnyer. Om Vittskövle på dansk tid och Flyinge i slutet av 1600-talet. Om skjutsväsendets hästar, militärens hästar och jordbrukets arbetshästar. Om hovbeslag och hästskor. Om tornistern och vandringen. Om hästuttryck och fördomar mot hästkött.

Innehållsförteckning (pdf)

Pris 50 kr. Porto tillkommer.

 

Skånsk kulturmiljövård (2005)

1975 var ett europeiskt byggnadsvårdsår. Allt fler började tala om att vårda, istället för att riva eller sanera. Hur var det då och vad har hänt sedan dess? Fokus ligger på de senaste trettio åren, men här beskrivs också ändå äldre tider och ges några framtidsblickar. Antikvarier, hembygdsföreningar och andra som vårdar och väljer ut kulturmiljöer ger olika perspektiv på skånsk kulturmiljövård.

Innehållsförteckning (pdf)

Pris 50 kr. Porto tillkommer.

 

Skånska sommarnöjen (2004)

En bok om sommarens glädjeämnen. Bland författarna är akademiker, antikvarier och föreningsfolk.

De skriver om tillvaron vid en hälsobrunn, om uppförandekoder på badstränder, om badtågens uppgång och slut och om samhällets avsikter med kolonier och semesterhem. De ser närmare på sommarhus i olika stilar och material, på sommarstugor och på sommarhus som blir åretruntbostäder.
Att sommaren varit den mest arbetsamma tiden skymtar också.

Innehållsförteckning (pdf)

Pris 50 kr. Porto tillkommer.

 

Hembygd överallt. Kulturarv, historia, ideellt arbete (2003)

En bildberättelse om skånsk hembygdsrörelse av idag, gjort med anledning av förbundets 75-årsjubileum. Glimtar av förbundets tidiga historia och reflektioner över begreppet hembygd.

Innehållsförteckning (pdf)

Pris 50 kr. Porto tillkommer.

 

 

 

 

Skånska godsmiljöer (2001)

Vad har det betytt att Skåne är så ”godstätt”? Tretton lundaforskare med olika ämnesperspektiv skriver om godsens betydelse för människor och landskap i Skåne.

Innehållsförteckning (pdf)

Pris 50 kr. Porto tillkommer.

 

 

 

Bilder av ett sekel. Skånskt 1900-tal i fotografi (2000)

Fotografier som berättar om människor och miljöer, om händelser och vardagsliv, om glädje och sorg. 1900-talets Skåne i fyrtiotalet fotografers bilder.

Innehållsförteckning (pdf)

Pris 50 kr. Porto tillkommer.

 

 

 

 

Skånska kistebrev (1995)

Kistlockets insida kunde prydas med pappersbilder med bibliska, ibland världsliga, motiv. Prof. Nils-Arvid Bringéus skriver om tre skånska kistebrevstryckerier på 1700- och 1800-talen, i Lund och i Kristianstad.

Innehållsförteckning (pdf)

Pris 50 kr. Porto tillkommer.

 

 

 

Skånsk mat och matglädje (1994)

Om skånsk matprofil i gången tid, matvanor i helg och söcken, på land och i stad. Flera recept på traditionella rätter som bönegröt, stenkakor och kapprockasill.

Slutsåld.


 

 


 

Mandelgren i Skåne II (1993)

Nils Månsson Mandelgren (1813-1899) var född i Kullabygden. Hans samlingar av bilder och anteckningar från många dokumentationsresor finns i Folklivsarkivet i Lund.

Del II: Om fornminnen, kyrkor, slott och herrgårdar, folklig bebyggelse, dans och musik. Slöjdskolan i Ystad.

Innehållsförteckning (pdf)

Pris 50 kr. Porto tillkommer.
Pris för del I+II 75 kr. Porto tillkommer.

 

Mandelgren i Skåne I (1992)

Nils Månsson Mandelgren (1813-1899) var född i Kullabygden. Hans samlingar av bilder och anteckningar från många dokumentationsresor finns i Folklivsarkivet i Lund.

Del I: Mandelgrens verksamhet och resor i Skåne, särskilt om jordbruk och folkdräkt.

Innehållsförteckning (pdf)

Pris 50 kr. Porto tillkommer.
Pris för del I+II 75 kr. Porto tillkommer.

 

Det farliga livet (Nytryck av Folktro i Skåne, årsbok 1991)

Om de uttryck rädslor fick i folktron, om bondesamhällets avigsidor – det motbjudande, skrämmande och onda. Åtta folklivsforskare ger i boken synpunketr på den tro som behandlar sådant som vi normalt inte vill kännas vid eller som vi berättar med återhållen andedräkt.

Innehållsförteckning (pdf)

Slutsåld.

 

 

 

Skånska kloster (1987/88)

Om olika klosterordnar och deras byggnader, bl.a cistercienserna och Herrevad, premonstratenserna och Tommarp och Gråbrödraklostret i Ystad. Även nutida kloster.

Innehållsförteckning (pdf)

Pris 50 kr. Porto tillkommer.

 

 

 

 

Skånskt tegel (1984)

Tegeltillverkning från medeltid till nutid. Särskilt om Bjersunds tegelbruk. Tegelbyggandet 1850-1910. Karta över Skånes tegelbruk.

Innehållsförteckning (pdf)

Pris 50 kr. Porto tillkommer.

 

 

 

 

Skånska vattenkvarnar och vädermöllor (1980)

Historia och folktro om kvarnar, mölleterminologi. Väderkvarar i hela landskapet, vattenkvarnar i f.d. Kristianstads län.

Innehållsförteckning (pdf)

Pris 50 kr. Porto tillkommer.