Seminarium: Hur skapar man en affektiv plats?

05 May 2021

I vår vardag har vi olika platser som vi associerar med olika känslor och vi känner olika starkt för platserna, men de som vi känner starkast för, finns det ofta en viss magi kring. Hur skapas denna magi och hur tar man tillvara på en positiv känsla kring en plats? Välkomna till ett seminarium på Zoom om affektiva platser och platsens magi med Karl Norlin onsdagen den 5 maj klockan 18 - 20. Karl är etnolog och praktikant på Skånes hembygdsförbund.

Anmälan till [email protected] senast den 3 maj


Editerad av: Sara Williamsson (2021-04-16 10:34:02)

Skånes Hembygdsförbund

Plats: Digitalt, via Zoom

Börjar: 05 May 2021 18:00

Slutar: 05 May 2021 20:00