Hildur Sandberg, Ellen Wester och Sofi Lindstedt – några som gick före

20 April 2021

Åren 1918–1921 blev äntligen den fattige mannens röst i valurnan lika mycket värd som den rikes, och kvinnor fick rösta och väljas till politiska uppdrag på samma villkor som männen. Eller fick och fick... Rösträtten var resultat av ett intensivt opinionsbildande och en hård kamp, både på riksplanet och lokalt.

Vilka var kvinnorna som deltog i kampen i Skåne om allmän och lika rösträtt, dvs en rösträtt som omfattade både kvinnor och män, oavsett inkomst. Hur såg deras arbete för ett mer jämställt samhälle ut? Vad var det som drev dem?

Möt två forskare och författare som fördjupat sig i några människoöden i Skåne.

Eva Kjerström Sjölin berättar i sin bok om Hildur Sandberg, Lejoninnan från Lund, om en ung kvinna fast besluten att ta plats i ett samhälle som dominerades av männen. Hon bröt med det tidiga 1900-talets norm och kämpade för kvinnors rätt till utbildning, rätt att utöva sitt yrke, ogifta kvinnors rätt till myndighet och självbestämmande och rätten att älska vem man vill. Med sig själv som exempel levde hon som lärde, men till ett högt pris.

Johan Brinck har studerat rösträttskampen i Ängelholm och berättar om arbetarrörelsens insatser, men ännu mer om Föreningen för kvinnans politiska rösträtt och dess förgrundsgestalter Sofi Lindstedt och Ellen Wester.

I två föredrag och ett samtal lär vi känna några av dem som lade grunden till begrepp som vi tar för självklart, rösträtt och demokrati. Idag finns krafter som ifrågasätter demokratin och vi behöver åter förstå och lära av historien.

Under kvällen ges tips på spännande källmaterial om kvinnor och män i rösträttskampen.

Anmäl er till [email protected] eller [email protected] senast den 13.4. Välkomna!

Mötet sker via det digitala mötesverktyget Zoom. Incheckning till mötet från kl 18.15. Är du osäker på tekniken? Välkommen till Skånes hembygdsförbunds zoomfika torsdagar kl 15, se aktivitetskalendern.

 

Hildurbok

Editerad av: Sara Williamsson (2021-04-06 12:16:22)

Skånes Hembygdsförbund

Plats: Digitalt, via Zoom

Börjar: 20 April 2021 18:30

Slutar: 20 April 2021 20:00