Redaktörsträff

12 April 2021

Skånes hembygdsförbund bjuder in till en träff för redaktörer och skribenter i medlemsföreningarna. Ett bra tillfälle att knyta kontakter och få inspiration. Vi delar med oss av erfarenheter från arbetet med årsböcker, redaktionens/redaktörens dilemman, tips på marknadsföring, hur får vi med nya skribenter, berättargrepp, aktuella artikelteman med mera. Johan Brinck inleder med några konkreta exempel från en redaktörs vardag i arbetet med en hembygdsbok.

Datum: måndagen den 12.4 kl 18-20 via det digitala mötesverktyget Zoom. Ingen kostnad.

Förbered en kort presentation av arbetet med din förenings årsbok.
 
Anmälan senast 9.4 till [email protected]
Ange vilka frågor du vill ta upp.

Välkommen!


Editerad av: Sara Williamsson (2021-03-09 08:21:21)

Skånes Hembygdsförbund

Plats: Digitalt, via Zoom

Börjar: 12 April 2021 18:00

Slutar: 12 April 2021 20:00