Skydda er mot brand!

16 March 2021

Under 2020 brann det i tre hembygdsgårdar i Skåne, varav två brann ned till grunden. Kulturhistoriska värden och många timmars ideellt arbete gick upp i rök. Föreningarna vände förtvivlan till ett framåtblickande arbete och är nu i full färd med att planera hembygdsgårdarnas innehåll, utseende och finansiering. Nya idéer prövas och det blir spännande att se vilka verksamheter och byggnader som tar form i Kävlinge, Perstorp och på Kjugekull.

Perstorps hembygdsförening lärde sig mycket genom kontakterna med Räddningstjänsten, Hembygdsförsäkringen m. fl. och vill dela med sig av lärdomarna från tiden under och efter branden. Hur kan brand förebyggas? Vad gör vi när branden är ett faktum? Hur säkrar vi de viktigaste föremålen i samlingarna?

Tillsammans med Perstorps hembygdsförening och Hembygdsförsäkringen bjuder Skånes hembygdsförbund in till en tematräff tisdagen den 16 mars kl 18.30-20. Mötet sker via det digitala mötesverktyget Zoom. Föreningens ordförande Karl-Erik Persson, brandchef Leif Hylander, Räddningstjänsten i Perstorp och Carolina Svensson från Hembygdsförsäkringen svarar på era frågor. Till hösten 2021 planeras för en fysisk halvdagsträff i Perstorp på temat brandskydd och detta är ett första steg.

Delta i mötet via Zoom. Mötet öppnas kl 18.


Anmälan görs till [email protected] senast 12 mars. Mötet är kostnadsfritt. Välkomna!


Editerad av: Sara Williamsson (2021-02-08 09:28:07)

Skånes Hembygdsförbund

Plats: Digitalt, via Zoom

Börjar: 16 March 2021 18:30

Slutar: 16 March 2021 20:00