Förbundsstämma 2020

20 September 2020

Förbundsstämman är Skånes hembygdsförbunds högsta beslutande organ. Här avgörs skånsk hembygdsrörelses inriktning och framtid. Just er förenings deltagande och engagemang är en viktig del av detta! I stämman, som hålls utomhus under tak, är ett ombud per förening välkommen att delta på plats i parken. Att delta är gratis. Övriga intresserade har möjlighet att vara med digitalt, via verktyget Zoom. Kallelse, program och stämmohandlingar hittas på denna sida (länk).

Delta på plats

I hembygdsparken är registreringen är öppen från kl. 13. Kaffe och glass serveras av värdföreningen. Vi har möjlighet att hålla oss avskilda från övriga besökare samt att hålla avstånd till varandra under registrering och servering. Publikplatserna vid scenen är många och det finns stora möjligheter att sitta glest.

Image

Delta via Zoom

För att delta i mötet via Zoom behöver man en dator med kamera och mikrofon samt stabilt internet. Det är bra att använda ett headset med hörlurar och mikrofon, men det är inget måste. Någon vecka innan mötet får den som anmält sig en länk. Genom att klicka på den kommer man in i ”mötesrummet”. Man behöver inte ha laddat ner något program i förväg. Har man inte provat Zoom tidigare handleder programmet en genom test av ljud och bild. Inför stämman har man möjlighet att komma in i mötet kl. 13.00 och testa att allt fungerar, tillsammans med förbundets personal. 

Anmälan medlemsförening

Anmälan styrelse

Enskilda medlemmar anmäler sig via e-post till Carina Johansson, [email protected] 


Editerad av: Maria Casagrande (2020-08-17 13:00:02)

Skånes Hembygdsförbund

Plats: Ängelholms hembygdspark samt digitalt via verktyget Zoom

Börjar: 20 September 2020 14:00

Slutar: 20 September 2020 16:00