Producera och redigera film med enkel teknik

18 November 2019

Kursens föreläsningar och övningar ger oss praktiska färdigheter i hur vi gör film av berättelser. Vi får lära oss hur vi filmar med hjälp av en iPad och hur vi redigerar filmen i programmet iMovie. Vi får själva prova på med stöd av duktiga pedagoger. Dessutom får vi tips på hur man tillgängliggör filmer på Youtube. Kursledare är Caroline Eriksson och Gustav Annerblom, båda filmlärare på Fridhems folkhögskolans filmlinje. Hembygdsföreningar som deltagit i projektet KONTEXT, och gått kursen vid ett tidigare tillfälle, medverkar för att dela med sig av sina erfarenheter. 

Gratis för medlem i förening ansluten till Skånes hembygdsförbund. Kostnad för icke-medlem 800 kr/person.

Anmäl senast 11 november till Maria Casagrande, 046 - 15 80 71 eller [email protected]

Inbjudan

 


Editerad av: Maria Casagrande (2019-11-07 07:30:52)

Skånes Hembygdsförbund

Plats: Fridhems Folkhögskola

Börjar: 18 November 2019 09:45

Slutar: 18 November 2019 17:00