Aktiviteter

Hildur Sandberg, Ellen Wester och Sofi Lindstedt – några som gick före

20 April 2021

Åren 1918–1921 blev äntligen den fattige mannens röst i valurnan lika mycket värd som den rikes, och kvinnor fick rösta och väljas till politiska uppdrag på samma villkor som männen. Eller fick och fick... Rösträtten var resultat av ett intensivt opinionsbildande och en hård kamp, både på riksplanet och...

Läs mer >

Skånes Hembygdsförbund

Plats: Digitalt, via Zoom

Börjar: 20 April 2021 18:30

Slutar: 20 April 2021 20:00

Prova på! Digital fika i zoom

22 April 2021

Digitala möten har snabbt blivit vanliga och är bra redskap för kunna hålla t.ex. styrelsemöten. Men, hur gör man? Vilka olika funktioner finns? Och hur känns det egentligen att sitta hemma i soffan och prata över datorn? Tillsammans prövar vi Zoom, det digitala verktyg som Skånes hembygdsförbund använder sig av!

Varannan torsdag jämna veckor, 8...

Läs mer >

Skånes Hembygdsförbund

Plats: Digitalt, via Zoom

Börjar: 22 April 2021 15:00

Slutar: 22 April 2021 16:00

Prova på! Digital fika i zoom

06 May 2021

Digitala möten har snabbt blivit vanliga och är bra redskap för kunna hålla t.ex. styrelsemöten. Men, hur gör man? Vilka olika funktioner finns? Och hur känns det egentligen att sitta hemma i soffan och prata över datorn? Tillsammans prövar vi Zoom, det digitala verktyg som Skånes hembygdsförbund använder sig av!

Varannan torsdag jämna veckor, 8...

Läs mer >

Skånes Hembygdsförbund

Plats: Digitalt, via Zoom

Börjar: 06 May 2021 15:00

Slutar: 06 May 2021 16:00

Visa fler aktiviteter