Skånes Hembygdsförbund

Styrelsemöten ht 2018

Under hösten träffas Skånes hembygdsförbunds styrelse följande datum:

7/9, 19/10 och 7/12

Förvaltningsutskottet, som bereder frågor till styrelsen, träffas följande datum:

20/8, 2/10 och 13/11

Tänk på att vissa handlingar, som ansökan om medlemskap och skrivelser, behöver komma till kansliet i tid för att kunna behandlas på mötena.