Skånes Hembygdsförbund

Tillgängligt berättande 14 maj

Att nå ut till många med sina berättelser och budskap är alla kulturaktörers önskan. Men hur gör man det egentligen? Hur kan man anpassa berättandet på olika sätt, använda nya perspektiv och tekniker, för att vara angelägen och tillgänglig för fler? Välkommen på seminarium måndagen den 14 maj i Hässleholm. Under seminariedagen ges inspirerande föreläsningar om hur vi kan nå fler och nya målgrupper samt varför det är viktigt att vi gör det. Vi får lära oss om universell utformning generellt och syn- och teckenspråkstolkning specifikt. Vi får goda exempel på innovativ pedagogik och lyckat fokusgruppsarbete. Dessutom får vi tips på hur vi kan anpassa vårt berättande om och med hjälp av föremål för att bli angelägna för fler. Seminariet genomförs inom ramen för det fleråriga utvecklingsprojektet ”KONTEXT – att låta tingen tala”, som stöds av Postkodstiftelsen och Region Skånes kulturförvaltning. Det arrangeras av Skånes hembygdsförbund i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Tillgängligt berättande – Inbjudan (pdf)