Skånes Hembygdsförbund

Kontext – nyheter

Till projektet KONTEXT – att låta tingen tala har vi knutit en projektsamordnare, sex kommuner och nio föreningar! Projektsamordnare Malin Pehrsson började den 1 januari. Burlövs kommun, med Bara härads hembygdsförening, Åstorps kommun, med Kvidinge sockens och Åstorps hembygdsföreningar, Klippans kommun, med Klippans och Riseberga-Färingtofta hembygdsföreningar, Svalövs kommun, med Röstånga turist- och hembygdsförening, Landskrona kommun, med Hvens och Rönnebergs härads hembygdsföreningar samt Osby kommun, med Osby hembygdsförening, är de som ska utveckla metoder för att berätta om föremål i hembygdsrörelsens samlingar och utställningar på nya sätt, för nya målgrupper. Men projektet är inte till bara för dessa föreningar och kommuner – det ska komma hela hembygdsrörelsen till del. Mer info kommer!

Mer om projektet