Skånes Hembygdsförbund

Nya på kansliet

Nu är vi fler på kansliet! Åsa Andersson arbetsprövar hos oss mellan november 2017 och maj 2018. Åsa är utbildad arkeolog och inbiten släktforskare. Hon går nu igenom vårt omfattande topografiska bibliotek och för in information om medlemsföreningarnas artiklarna i ett register. Malin Pehrsson är museolog och socialantropolog och kommer närmast från en tjänst på Kulturen i Lund. Hon är anställd som samordnare för projektet KONTEXT – att låta tingen tala, mellan januari 2018 och juni 2019.

Varmt välkomna båda två!