Skånes Hembygdsförbund

Kyrkogårdar – temadag

Lördagen den 7 oktober arrangerar vi, tillsammans med medlemsföreningar, Samarbetsgruppen för regionala kyrkogårdsfrågor i Lunds stift (SRKL), Höörs församling, Länsstyrelsen Skåne, Regionmuseet och Lunds stift, en temadag om kyrkogårdar i Höör. Det kommer att handla om samarbete, dokumentation, bevarande och berättande. Temadagen genomförs med stöd från Region Skåne och vänder sig till såväl medlemsföreningar som andra intressenter. Mer information