Skånes Hembygdsförbund

Nytt projekt i stöpsleven!

Nu drar vi igång ett projekt om nya sätt att berätta om föremål i hembygdsrörelsens samlingar och utställningar! Många av våra medlemsföreningar har föremålssamlingar, tillgängliga att titta på i inredda miljöer, utställningar eller öppna magasin. Föremålen bär på många spännande berättelser, som inte alltid lyfts fram. Inom projektet Kontext – att låta tingen tala vill vi utveckla och anpassa dessa berättelser för olika media och olika målgrupper.

Projektet pågår mellan oktober 2017 och juni 2019.
PostkodStiftelsen och Region Skånes kulturnämnd finansierar.

Mer info