Skånes Hembygdsförbund

Nya tider för hembygdsrörelsen

Sveriges Hembygdsförbund är en av Sveriges största folkrörelser med nära en halv miljon medlemmar. Vid stämman i Uddevalla i slutet av maj bestämdes att fokusområden under kommande år är förenings- och demokratiutveckling, barn och unga samt landskapets förändring i stad och landsbygd.

Efter remisser och ingående arbete, lett av bland andra Sven Jensén, ordförande för Skånes hembygdsförbund, antogs också en ny vision:

En levande hembygd öppen för alla
•vi ska värna kulturarvet över tid
•vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse
•vi ska verka i lands- och stadsbygd
•vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling

Sven Jensén, ordförande för Skånes hembygdsförbund med 106 anslutna föreningar och Maria Norrfalk, nyvald ordförande för Sveriges Hembygdsförbund.Fotograf: Sven Jensén, ordförande för Skånes hembygdsförbund med 106 anslutna föreningar och Maria Norrfalk, nyvald ordförande för Sveriges Hembygdsförbund.

Sven Jensén, ordförande för Skånes hembygdsförbund med 106 anslutna föreningar och Maria Norrfalk, nyvald ordförande för Sveriges Hembygdsförbund.