Skånes Hembygdsförbund

Nya medlemsföreningar!

Vi hälsar Norra Grönby mölleförening och Göinge Slåttersällskap varmt välkomna till vår växande skara!

På vägen mellan Norra Grönby och Lemmeströ ligger en ståtlig vindmölla av Holländare-typ. Möllan byggdes under drygt ett års tid, 1889 – 1890, och förvaltas idag av Norra Grönby mölleförening. Förutom att genomföra restaureringar och renoveringar av möllan håller föreningen även öppet hus på Möllornas Dag den 2 juli och vid förfrågningar. Läs mer på föreningens hemsida, där man även kan hitta en fin beskrivning av hur en vindmölla fungerar och till och med starta vingarna!

Pia SanderFotograf: Pia Sander

Göinge slåttersällskap ordnar föreläsningar och praktiska aktiviteter kring ängsskötsel, som denna liekurs som hölls i Broby 2015.

Göinge slåttersällskap bildades 2014, och arbetar både praktiskt och teoretiskt för slåtterängarnas bevarande. Genom att t.ex. delta i slåtterdagar och arrangera föredrag om lien och dess användning vill man förmedla kunskap om landskapsvård och ängens betydelse för den biologiska mångfalden. Sällskapet sammanställer även en välfylld aktivitetskalender över slåtterarrangemang, som man kan hitta på deras hemsida.