Skånes Hembygdsförbund

Tävlingen Hemliga landskap är avgjord!

Under Hembygdens år kunde man delta i vår fototävling Hemliga landskap. Bland femtio bidrag har nu fem vinnare utsetts. Första priset går till Berit ”Bi” Svanberg, och motiveringen lyder:

Berit ”Bi” Svanberg tilldelas första pris i Skånes hembygdsförbunds fototävling ”Hemliga landskap”. Hon får priset för att hon skapat ett mikrolandskap som öppnar blicken för det lilla landskapet, det obemärkta, som rymmer ljus och mörker, okänt och bekant. Bilden påminner oss om att ta sig tid att se. Utan snigeln hade den kunnat förväxlas med en flygbild över ett kanjonlandskap i en helt annan världsdel. Bilden har ett väl avvägt och välkomponerat utsnitt. De tre stenarna och snigelns placering skapar balans. Skarpa kantiga linjer omsluter en fulländad spiralvriden snäckform. Få element och en begränsad färgskala är andra kvalitéer. Förstapristagaren premieras också för den lilla text som följer med bilden; ”Du anar inte vilket jobb jag haft för att ta mig in här!”

"Du anar inte vilket jobb jag haft för att ta mig in här!" Foto: Berit "Bi" Svanberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fem vinnarna vinner en halvdagskurs med landskapsfotograf Sven Persson.

Här finns alla vinnarbilder och motiveringar.