Skånes Hembygdsförbund

Ny medlemsförening!

Med det nya året hälsar vi också Önnestadsortens hembygdsförening välkomna som ny medlemsförening! Föreningen har ca 250 medlemmar och i Önnestad, några km nordost om Kristianstad, förvaltar och visar man en ryggåsstuga. Man ger även ut en årsskrift och arrangerar  flera olika aktiviteter så som bildvisningar, Hembygdsdag och visningar av stugan. Hjärtligt välkomna till vår medlemsskara, som därmed består av 105 föreningar!

Önnestadsortens hembygdsföreningFotograf: Önnestadsortens hembygdsförening

Hembygdsstugan i Önnestad