Skånes Hembygdsförbund

Välkommen!

Skånes hembygdsförbund är en ideell paraplyorganisation för den skånska hembygdsrörelsen. Våra 105 medlemsföreningar erbjuder årligen hundratals arrangemang och utställningar. Själv arrangerar vi kurser och temadagar för våra medlemmar, men också publika evenemang. Vår styrelse och vårt kansli arbetar med att på olika sätt stötta och stärka våra medlemsföreningar, detta sker bl.a. med hjälp av ett årligt verksamhetsbidrag från Region Skåne. Se vad som händer i aktivitetskalendern här till höger!

En ny hemsida är under uppbyggnad, varför en del saker tyvärr inte fungerar som de skall på denna sida för tillfället. T.ex. är inte listan över föreningar och museer, som man når via vänstermenyn, komplett. Använd istället den nya hembygdsportalens sökfunktion för att hitta föreningar nära dig!