2018-08-05 Stugornas dag


Ett 20-tal personer bjöds på kaffe med dopp och en stunds trevlig samvaro.

Foto: Conny Snäll

2018-08-05 Stugornas dag


Editerad av: (2019-03-26 14:01:52)
Editerad av: Conny Snäll (2019-05-19 10:21:58)