2018-06-19 I Skällingebokens spår: Brostorp-Ragnarp


Dagmar Weberup guidade oss lika förträffligt denna gång när vi vandrade i Brostorp-Ragnarp. Vi besökte Övregård, Trulsa, Tors, Smeas, Ottos, Juliusas och Eskils. Alla dessa kan du läsa om i boken ”Skällinge, Livet och bygden Bok 1”. (Kontakta Lasse Lyngfelt 0705-84 29 07 om du inte redan har boken).

Foto: Conny Snäll

2018-06-19 Brostorp: I Skällingebokens spår


Editerad av: Conny Snäll (2019-03-27 13:23:35)
Editerad av: Conny Snäll (2019-04-05 08:12:34)