2015-09-02 Gödestad


Vid 40-årsfesten fick föreningen i present en visning av gödestadsbygden av Gödestads Hembygdsförening.
I fem bilar åkte 20 skällingebor till Gödestads gamla skola och där fick vi var sin Gödestadsguide i bilarna som under vidare färd berättade om bygden.
Kvällen avslutades i skolan med fika där Kenneth berättade om föreningen och bygden samt en fin bildvisning av Eva.

Foto: Conny Snäll

2015-09-02 Gödestad


Editerad av: Conny Snäll (2019-04-04 19:20:25)
Editerad av: Conny Snäll (2019-04-04 17:21:26)