Verksamheten 2021


Föreningen bildades för 112 år sedan och vi försöker leva upp till förväntningar, men även detta år påverkades av corona/covid-pandemin. De flesta bokade hyrestillfällen i Sjöstjärnans Hus ställdes in. En liten grupp som hyr in sig i kammaren på vinden har kunnat turats om att väva. Midsommarfirande, visning av Wilhelmsons villa och Skaftö-dagar som vi skulle medverkat i blev det inget av. Vi annnserade ingen visning av kvarnen. Simskola och kulturaftnar gick dock att genomföra som planerat.

Årets aktiviteter:

Simskola 5-23 juli 
Utomhusaktivitet med barn i små grupper kunde vi genomföra trots restriktioner. Klara Dupont och Frida Sköld var uppskattade simlärare. Vädret var perfekt, vattnet nästan manetfritt. Drygt 70 barn var anmälda, men alla deltog som vanligt inte hela perioden.

Fornstugan. 
Med lagom avstånd har 46 personer passat på att besöka stugan under tisdagseftermiddagar i juli; dvs ungefär hälften mot ifjol.

Blomkruka vid brunnen Göas trapp.
Blommor har som tidigare planterats och skötts av Sjöstjärnan genom familjen Skogman.

Kulturaftnar på måndagskvällar.
Restriktioner lättade ett tag och vi kunde genomföra kulturaftnar till mångas glädje. 173 åhörare kom.
Sofia Lindblad har kontaktat föredragshållare. Marianne Bernstone, Kristina Jarnedal och Anders Thorslund har ordnat det praktiska med möblering och lättare förtäring.

19 juli  Bildning i digital tid
med Lars Strannegård.

26 juli  Vad är sjögurkor och hur kan de vara en del av hållbart vattenbruk?
Ellen Schagerström.

2 aug.  Liten bricka i stort spel- svensk officer under NATO-befäl 
Carol Paraniak

9 aug.  Sigvard Bernadotte designer/konstnär/privatperson.
Thomas Lindblad lät oss få en inblick. (Sonen Michael Bernadotte måste dessvärre ställa in sin medverkan pga. sjukdom)

Vid alla publika arrangemang samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan, vilket innebär att föreningen får ett litet ekonomiskt bidrag.

Röjningar
10 april röjde en liten grupp vid Kattstensberget.
Olof Skogman forslade bort riset.
24 augusti var det dags för rensning av Kvarnberget och då tog kommunen riset.
Leif Hansson har klippt gräs vid Sjöstjärnans Hus också i år.


Kulturvecka i oktober.
Kristina Jarnedal erbjöd ett bildspel via zoom utifrån Kaffekrossen från fornstugan, men det var inte många som hittade dit.

Julgran på Mossebacken.
I år levererade Nisses växter en fin gran.  Staffan Skogman och Wiggo Lander satte upp och tog ner den.

Föreningens medlemsantal.
Under räkenskapsåret har föreningen haft 352 betalande medlemmar, en minskning med 34 jämfört med förra året.  (Familj räknas som två medlemmar).

Tack för minnesgåva vid Ilmerin Wergens bortgång
samt enskilda bidrag till Sjöstjärnans Hus!

Förening:

Föreningen Sjöstjärnan Fiskebäckskil

Skapad av: Anders Thorslund (2019-04-11 09:04:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anders Thorslund (2022-05-13 18:27:44) Kontakta föreningen