Verksamheten 2019


I år är det 110 år sedan föreningen bildades och vi är glada över att kunna fortsätta i samma anda som tidigare. Vi har skött om våra tillgångar efter bästa förmåga och tack vare uthyrningar av Sjöstjärnans Hus, medlemsavgifter och gåvor har vi kunnat klara av driftskostnader och att renovera vridstängerna på kvarnen. Det gäller att många hjälps åt både praktiskt och genom att delta vid våra arrangemang.                      
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex sammanträden förutom årsmötet. Dessutom har det varit  mycket flitiga kontakter via e-mail. Elektroniskt nyhetsbrev skickades först ut av Maria Drott; sedan Helen Sköld

Årets aktiviteter
Midsommarfirande.

På midsommaraftonen hölls ett traditionellt firande i Bökevik  med många deltagare. Mårten Gunnäs samordnade alla aktiviteter. Annika Dahlberg sjöng och Klas Berntsson spelade. Ola Lindholm ledde lekar. Gabriella Gren serverade kaffe med hjälp av Catharina Silfverhielm och Undine och Leif Hansson höll i lotteri.

Simskola 8-26 juli 
Ida Karin och Karin Fjällmyr var tillbaka som simlärare Bökevik, och det är vi mycket glada för. Ca 60 barn var anmälda, men alla deltog som vanligt inte hela perioden

Visning av Wilhelmsonska villan 13 juli.
Sjöstjärnan skötte annonsering, bokning och insläpp och för det får Föreningen 25 % av intäkterna.  Paret Wilhelmsons barnbarn och barnbarnsbarn stod för visningen.

Fornstugan.
86 personer har passat på att besöka stugan under tisdagseftermiddagar i juli. Dessutom har vi haft en specialvisning för 13 personer från Föreningsarkivet i Uddevalla och en för 25 studenter.

Blomkruka vid brunnen Göas trapp.
Blommor har som tidigare planterats och skötts av Sjöstjärnan genom familjen Skogman.

Kulturaftnar.
Måndag 1 juli kom Thomas Lindblad tillbaka och berättade nu om Folkhemmets design.
Måndag 15 juli  lockade Jimmy Endeley många att lyssna på Dialogpoilsen- bakom kulisserna.
Måndag 22 juli fick vi en härlig visafton med Rolf Gustafsson och Bertil Andersson. Jag ger dig min morgon var titeln.
Måndag 5 aug. visade Gert Oxby fotografier och berättade om livet under havets yta och dykning som vetenskaplig metod. Denna kväll ingick i Västerhavsveckans program.
Vid alla publika arrangemang samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan, vilket innebär att föreningen får ett litet ekonomiskt bidrag.

Kvarnen
Vridstängerna på kvarnen visade sig plötsligt vara i mycket sämre skick än vi trott. För att undvika någon olycka måste de snabbt bytas ut. Till detta var vi tvungna att anlita fackfolk. När ställningar fanns på plats tjärades också kvarnen. Föreningen har beviljats ett bidrag från Herman Zetterbergs Stiftelse.
                                                                                     
Sjöstjärnans Hus.
Många har upptäckt hur bra lokalerna fungerar för tillställningar av olika slag; 
Skaftö Öråd hyr en del av ursprungliga lärarbostaden som en fast punkt. Varannan vecka träffas en symötesgrupp. I vindsrummet håller en liten aktiv grupp igång med vävning. Vår förhoppning var att kunna bygga en ny trappa och altan vid  utgången mot norr för att ersätta den befintliga som var i dåligt skick. Vi var tvungna att prioritera kvarnen så altan fick vänta.
Den 25 augusti  rensade och röjde en grupp i trädgården runt huset. Leif Hansson har klippt gräs under hela säsongen.

Bökevik
Någon ny toalett blev det inte och det lär nog inte bli. Kommunen lovade stöta på om bättre skyltning vid toaletterna vid parkeringen vid Gullmarsstrand, men det har inte hänt något. Däremot har nya skyltar om förbud för hundar på badstranden satts upp för att ersätta de tidigare som någon tagit bort.

Julgran på Mossebacken
 Efter tidigare trassel med anskaffning av gran, som sedan blivit nersågad, satte vi i år belysning i en oxel. En låda med belysning placerades också ut av Gullmarsgymnasiet, Leva och Lysekilsbostäder.

Föreningens medlemsantal.
Under räkenskapsåret har föreningen haft  330 betalande medlemmar, en minskning med 88 jämfört med förra året.  (Familj räknas som två medlemmar).

Årsavgiften.
Årsavgiften var 150 kr för enskild resp. 200 kr för familj.
 
Årsmötet.
Det 110:e årsmötet ägde rum i Sjöstjärnans Hus söndag den 7 juli. Efter årsmötesförhandlingarna visade Kristina Jarnedal ett bildspel: En vandring genom samhället under Sjöstjärnans 110 år och mer.
 

Editerad av: Anders Thorslund (2020-05-30 20:43:20)