Verksamheten 2020


I år är det 111 år sedan föreningen bildades. Restriktioner pga Corona-epidemin gjorde att det blev ett mycket annorlunda år. Under sommaren gällde att max 50 personer fick träffas samtidigt. Avbokade hyrestillfällen i Sjöstjärnans Hus innebar ett stort avbräck. Kulturaftnarna vågade sig inte så många till som tidigare, midsommarfirande måste vi ställa in och det blev ingen visning av Wilhelmsons villa. Skaftö-dagar som vi skulle medverkat i flyttades till nästa år. Men vi byggde en ny fin altan som förhöjer värdet av Sjöstjärnans Hus!  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex sammanträden förutom årsmötet. Dessutom har det varit  mycket flitiga kontakter via e-mail. Elektroniskt nyhetsbrev skickades ut av Helen Sköld.

Årets aktiviteter

Midsommarfirande.

Årets planerade firande med dans och lekar i Bökevik blev vi tvungna att ställa in pga smittorisken.

Simskola 6-24 juli 

Image

Utomhusaktivitet med barn i små grupper kunde vi genomföra trots restriktioner. Fatima Hamidian och Alaa Mohammed var simlärare. Drygt 70 barn var anmälda, men alla deltog som vanligt inte hela perioden. Många lärde sig simma.

Visning av Wilhelmsonska villan 25 juli.

Inställt pga smittorisk.

Fornstugan.

Med lagom avstånd har 84 personer passat på att besöka stugan under tisdagseftermiddagar i juli.

Bokade visningar för två större grupper har ställts in. Den 31 okt. hade vi styrelsemöte i stugan.

Blomkruka vid brunnen Göas trapp.

Blommor har som tidigare planterats och skötts av Sjöstjärnan genom familjen Skogman.

Kulturaftnar

Kulturaftnarna hade få besökare. Gränsen i somras var 50 personer, men det kom vi ju inte upp till.

Image

Måndag 20 juli Taube-afton i kvällssol på altanen med  Rolf Gustafsson och Bertil Andersson var trevlig, men ekonomiskt gick det inte ihop.

Image

(foto Helen Sköld)
Måndag 3 aug.  En smak av alger. Vi fick lyssna på Fredrik Gröndal och Mia Bisther som dukade upp läckra smakprov.

Image

Måndag 10 aug.  En intresserad publik lyssnade och ställde engagerade frågor när Ulrika Knutson talade om Den besvärliga Elin Wägner.

Lördag 21 oktober fick vi en trivsam eftermiddag då Kjell Jakobsson visade bilder och berättade om en sjöresa till Kap Horn och Falklandsöarna.

Vid alla publika arrangemang samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan, vilket innebär att föreningen får ett litet ekonomiskt bidrag.

Kvarnen
Vi har inte annonserat aktivitet i år pga det rådande läget. 
                                                                                    

Sjöstjärnans Hus.

En nybyggd altan är ett stort lyft för verksamhet i huset. En bit av taket mot gatan behövde  renoveras. Till detta har vi måst anlita yrkesfolk. Leif Hansson har klippt gräs under hela säsongen.

Bökevik

Image

 

Den 31 oktober samlades 30 personer, unga och äldre, och gjorde en fin insats genom att röja sly på  det arrenderade Näreberget.

Julgran på Mossebacken.

Image

En mycket fin  gran från Långedalen har lyst upp Mossebacken. En låda med belysning placerades också ut av Gullmarsgymnasiet, Leva och Lysekilsbostäder.

 

Belysning av vadräckan

Wiggo Lander har varit med och satt upp belysning av vadräckan.. Fler justeringar behövs så att alla parter blir nöjda. Ingemar Johansson, som driver passagerarfärjan Carl Wilhelmson och har utflyktsbåten Windros, har bekostat  den.

Bohuslitteratur.

I samband med flytt har familjen Malmsten skänkt en samling böcker, som placerats i Sjöstjärnans Hus. Låna gärna!           

Nyhetsbrev.

Helen Sköld har administrerat ett elektroniskt nyhetsbrev till alla intresserade.

Föreningens medlemsantal

Under räkenskapsåret har föreningen haft 386 betalande medlemmar, en ökning med 54 jämfört med förra året.  (Familj räknas som två medlemmar).

Årsavgiften

Årsavgiften var 150 kr för enskild resp. 200 kr för familj.

Årsmötet.

Det 111:e årsmötet ägde rum i Sjöstjärnans Hus söndag den 5 juli. Efter årsmötesförhandlingarna presenterade Anne Gunnäs omfattande verksamhet på Kristineberg.

Förening:

Föreningen Sjöstjärnan Fiskebäckskil

Ändrad av: Föreningen Sjöstjärnan Fiskebäckskil (2021-02-08 16:55:40) Kontakta föreningen
Skapad av: Föreningen Sjöstjärnan Fiskebäckskil (2019-04-11 09:04:43) Kontakta föreningen