Välkommen till Sjöstjärnans hemsida!

Föreningen Sjöstjärnan har sedan över 100 år tagit ansvar för kulturella värden i Fiskebäckskil. Föreningen drivs helt ideellt och lever på intäkter från medlemsavgift och arrangemang som skapas under sommaren. Exempel på dessa är midsommarfirandet vid badplatsen, simskolan, visning av Carl Wilhelmsons villa, kulturaftnar.

Föreningen äger väderkvarnen, fornstugan och vadräckan. Dessa är i gott skick och underhålls löpande av föreningen. Föreningen tar också ett stort ansvar gentemot kommunen att begränsa utbyggnaden av Utsiktsberget. Vi vet att det vi påpekat väger tungt i arbetet med att revidera planen. Planarbetet kommer att pågå en tid och vi håller oss hela tiden informerade och agerar så att de kulturella värdena inte går till spillo.

Det senaste förvärvet är Församlingshemmet. Vi vet att föreningens medlemmar uppskattar att byggnaden finns kvar i sitt ursprungliga skick. Den byggdes som skola år 1840 och det har gjorts försök att ersätta den med moderna radhus. Nu har föreningen fått den i gåva av Svenska Kyrkan och den blir ytterligare ett objekt att bevara för framtiden.

Foton har tagits av Kristina Jarnedal och av Anders Thorslund om inte annat anges.

 

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter