Om oss

Vi är en modern Hembygdsförening, med blicken riktad mer mot framtiden än det förflutna, som vill engagera och involvera medborgare i utvecklingen av vår stadsdel.

Som en oberoende part, med örat mot marken i vår närmiljö, är vår tanke att fungera som ”demokratiförmedlare”.

Vårt syfte är att:

  • skapa och fördjupa känslan av hembygd i en nybyggd stadsdel
  • stödja de boende att med sin kunskap bidra till sin stadsdels utveckling
  • samarbeta med närliggande hembygdsföreningar samt andra föreningar och institutioner vars verksamhet berör Sjöstaden
  • främja kultur, natur och nöje till nytta och glädje för de boende
  • vara forum för debatter och diskussioner om Sjöstaden och dess utveckling

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden

Styrelse
Inger Johansson – ordförande
Folke Sjöqvist – kassör
Annica Lindström – ledamot
Lars Lindström – ledamot
Lars Hedström – ledamot
Gösta Oscarsson – ledamot
Leif Svensson – ledamot

 

Margareta Holmgren – sammankallande i valberedning
Margaretha Leonardsson – valberedning

Lennart Norlin – revisor

Kontaktuppgifter: 
c/o I. Johansson, Styrbordsgatan 23, 120 65 Stockholm
0730-45 44 00
[email protected]

Organisationsnr:
80 24 56-3119

Bankgiro:                         Swish-nummer:
709-2034                              123-267 16 42

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter