Mästreda Södergård - Backstugan Södra stuge


Backstugan kommer till omkring 1800, man får uppfattningen att Södre Stuge   användes till byns fattighus.

1819 kommer avskedade soldaten Mästersten hit
Peter Nilsson Mästersten     f.17590924    Långaskruf Elghult S            D.1827
Marta Månsdotter                 f.17510228    Hagtorpet Söraby S              D.1825
Barn:    Kerstin                       f.17801015     S-torp 10
“Kyrkoherden skriver om gifta fattiga hustrun som dör på Mästreda fattigstuga av ålderdom, hon var fattighjon sedan 1794”. Om dottern ”Inlåst efter mycket besvär på hospitalet i Vexjö mot 50 Rsd. Peter dör av håll o styng, blind och fattighjon.

Ny familj kommer 1827
Johan Jonasson              f.17720206    Flyarås Sjösås                D.1843
Kerstin Sunesdotter      f.17750922    Dädesjö VG    kom 1795 fr. Dädesjö     D.1863
Barn:    Maria                  f.17980111    Flyarås    
             Chatarina           f.18120722        ”    
             Lisa                     f.18150630        ”        
            Stina                    f.18180326        ”     Söderg.1835
”Prästen skriver om familjen, Johan sjuklig, Kerstin fattig och Maria betagen af verk krympling”. Efter Jonas död så bor enkan och två döttrar kvar som fattighjon. ”Dottern Lisa kommer hem 1836 och sköter om föräldrar och en sjuk syster” och 1841 1109 har ”Pigan Chatrina under Södra stugan fött en oäkta son, hvartill barnfadern angavs vara drängen Carl Ros tjenande i Wexiö Östregård hos Major Boisman och döpt till Carl”. Carl avlider 1844. Johan dör av ålderdom och Maria är fattighjon. 

Här finns också 
E Kerstin Carlsdotter         f.17750922     Dädesjö Västergård            D.1863
Barn:    Maria Johansd      f.17980111      Flygarås                                D.1861
             Katrina Johansd    f.18120722           ”
Kerstin har understöd, Maria fattighjon och krympling och Katrina sköter de gamla och sjuka. Maria dör av qwaf och Kerstin dör av wärk o ålderdom.
 
1861 kommer nytt par hit
Johannes Peter Palm       f.18310531    L Moshult Ramkvilla    V.1861        D.1875
Catarina Johansdotter     f.18120722    Flygarås          ”
Johannes dör av ”bröstqwaf”. Enkan Catarina flyttar till fattighuset 1880. 

Från Nottebäck kommer 1880
Johan Nilsson                f.18071209    Ållebro Sjösås                        D.1891
Lisa Johansdotter         f.18120401    Ballfasa Nottebäck                D.1896
Lisa dör av slag. Johan är inhyses här.

1901 i November kommer från Södergård
Andreas Pettersson             f.18530125    Södergård    V.1875            D.1937
Sara Maria Johansdotter     f.18510324    Galtabäcks T     ”                D.1937
De sista boende i Backstugan Söderstue. Andreas dör av urinförgiftning på ålderdomshemmet i Braås och Sara dör av inflammation på lungorna.

Jag tro inte det finns något foto på ”Sörstue” så kallat i dagligt tal, men en markering där stugan varit.

Källor. Sjösås husförhörslängd och berörda socknars födelse, vigsel och dödbok

Kjell Bladh i juli 2018
 

Förening:

Sjösås-Drev-Hornaryds Hembygdsförening

Skapad av: Ulf Arfvidsson (2018-11-15 13:08:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Arfvidsson (2018-11-15 13:08:17) Kontakta föreningen