Mästreda Södergård - Ållbro kvarn och torp


Ållebro Kvarn är troligen den kvarn som omnämns vid ett arvsskifte på Drettinge gård på 1600-talet. Ållebro kvarn finns noterad i hfl. från mitten av 1700-talet. Kvarnrörelsen har servat byarna i Nottebäcks socken, Galtabäck, Granhult, Älmeshult, Glosäng, Marhult och omkringliggande torpställen. Vidare så nyttjades kvarnen av Mästreda rotes bönde. Även bönder från Släna körde hit för malning och sågning. Nedströms nuvarande kvarn har det funnits en gammal s.k. skvaltkvarn: Grunden till denna kvarn fanns kvar på 1980-talet. Här fanns också en såg som servade omkringliggande byar och torp med husbehovssågning. Här fanns också en stickhyvel som drevs med vattenkraft. Omkring 1800 så fanns kvarn och neckesåg här liksom ett stort mäldlag. Sågen i Ållebro flyttades från Böksholm hit omkring 1900. Den siste mjölnaren kom hit i April 1921 och kom från Lagan. Han köpte då såg och kvarn av Carl Nilsson från Stenbro Lammhult. 1924 byttes hjulstocken till kvarnen. Dtta var ett svårt och hårt arbete. Man satte dit den så kallade nålen som sedan kilades fast med ”törekilar”. Törekilarna slogs fast med en ”hejare”. Fyra man gick åt för att sköta hejaren. Kvarnen lades ner 1945, men den startades upp 1949 för filminspelning. Sågrörelsen startades troligen upp här någon gång i början på 1900-talet och var i drift till ca: 1940, då den siste mjölnaren Erik Karlsson slog igen. Efter Erik så har Ållebro bytt ägare några gånger och ägs idag av en Malmöbo, men i början på 1990-talet byggdes ett antal småstugor för turism och uthyrning och ny turbin sattes in.

Eftersom ”qwarnen” är noterad redan på 1600-talet borde det funnits boende där men de nedan förtecknade är de första jag hittar i husförhörslängden.

Jonas Håkansson          f.1725        troligen född i Älghult socken         
Stina Gunnarsdotter    f.1728
Barn:    Lisbet                f.1758    
             Jonas                 f.1763 
            Ingrid                 f.1765        
            Maria                  f.1769 

Här finns också
Jöns Pehrsson                 f.1733
Ingierd Pehrsdotter       f.1725
Barn:    Karin                   f.17600317    ”Wijåhs” Norregård

Anders Håkensson          f.1751
Cathrina Persdotter        f.1751
Barn: ”Håken”                  f.17711031    Ållebro        D 17771101 
”Håken dör af okänd sjukdom”. Familjen flyttar senare till Söraby socken.
    
Här finns också:
Anders Jaensson        f.17480804    
Gretha Svensdotter    f.1752
Barn:    Ingrid            f.17740309
    Johannes        f.1775
    Stina            f.17810906    Ållebro    D 17810923  Magsjuka
    Christina        f.17821014    ”    
    År 1785 avflyttar Möllaren med familj till ”Åquarn” i Nottebäck socken.    

1785 kommer från Granhult
Sven Andersson              f.17580825     Skälletorp Drev     V.19-10-1780
Gertrud Petersdotter     f.17630626    Almesäng Dädesjö        ”
Barn:    Catarina              f.17811025    Sandreda Sjösås    Till Skälletorp Drev 1789
             Christina             f.17840307    ”            Till Braås HG 1800
             Peter                   f.17861229    Ållebro Sjösås    D.17910606
             Ingrid                  f.17890112        ”            D. 17890507
            Anders                 f.17900228        ”            Till Östenhaga 1806
            Peter                    f.17920707        ”            Till Braås gård 1805
            Ingrid                   f.17940820        ”            D.17950217
            Sara                     f.17960207        ”            Till Braås 1801
            Lisa                      f.17980720        ”            Till Braås 1806
            Magnus              f.18010404        ”            Till Sevest 1806    
            Jonas                   f.18040712        ”            Till Svenst 1806
Ingrid ”afled af inslagen massel” endast 5 månader gammal, Peter ”afled af koppor” och Ingrid ”nära ett halft år gammal ”afled af bröst och magsjukdom”. Sven och Gertrud  flyttar med de två yngste pojkarna till Svenstorp u Karryd 1806. Sven och Gertrud är båda sjuka vid denna tid. Gertrud dör 1828 den 20 oktober av ”bröstquaf”. Notis om Gertrud äktenskapet upplöst. Redan året efter Gertruds död så kommer Chatarina till Svenstorp och den 20 december gifter sig Sven med sin Chatarina som kommer från Dädesjö. Sven är då sjuklig och lider av bråck.
Sven Andersson                 f.17580825                V.18291220
Chatarina Johansdotter    f.17921015     Almesäng Dädesjö    D.18400512
Barn:   Sven Johan             f.18301119    Svenstorp
Chatarina dör av ”Wattusot”. Enklingen Sven dör av ålderdom 1844 den 27 maj i Svenstorp.

Från Böksholm kommer 1806 ny Möllarre        
Nils Samuelsson          f.17780914    Drev socken
Karin Eriksdotter         f.17781014    Björnås Tolg socken
Barn.   Per                    f.18060116    Herreg Drev socken
             Johan               f.18071209    Ållebro 
             Ingrid               f.18110108        ”        
            Maria                f.18140902        ”
            Sara                  f.18160614        ”        
            Samuel             f.18180323        ”
            Johannes         f.18210721        ”
Familjen flyttar omkring 1 kilometer till Galtabäck Södergård Nottebäck socken 1824.

1824 kommer från Braås
Peter Nilsson                  f.17990331    ”Widås” SG Sjösås        V.1824
Kerstin Petersdotter     f.17990118    ”Hidet” Tolg socken            
Barn:    Lisa                     f.18250817     Ållebro
Familjen avflyttar till Mästreda Per Nilsgård 1827.

Från Broaryd kommer ny mjölnare 1827
Jonas Eriksson                    f.17891108     Gatestugan Granhult socken    V.1817
Catharina Petersdotter     f.17901123    Harshult Sjösås
Barn:    Maria                      f.18180716    ”Quarnagården” Sjösås    D.1830
              Johan                     f.18191007             ”                                    D.1819        
              Johan                     f.18210118             ”
             Maria                      f.18221110    Brog. Hagreda                    D.1823
             Peter                      f.18240509              ”                D.1824
             Maja Lisa                f.18250826              ”                D.1825
             Johanna                  f.18270103              ”
             Petter                      f.18281227    Ållebro ”Quarn”        D.1829
            Gustaf                      f.18300824              ”                D.1830
“Gossebarnet Johan dog av bröstfeber endast fem veckor gammal”, ”Maja Lisa dör av okänd barnsjukdom sju veckor gammal”,  ”Maria dog av Massel”, ”Petter dör av convulsis” 9 månader gammal”, ”Späde gossen Gustaf dör av massel 3 och en halv månad gammal” och ”Peter dog av massel 2 månader och tre veckor gammal. Endast två av barnen var i livet när familjen flyttade från Ållebro till Granhult 1832.

1832 kommer från Tolg
Olof Persson                            f.17961201    Hacketorp ÖG Gårdsby socken    V.1822
Martha Jonasdotter                f.17970502    Dufveqvarn Asa socken        ”
Barn:       Maria                        f.18240828    Damsboda Tolg socken    
                 Kerstin                     f.18251010          ”                     D.1839
                Martha Catarina     f.18280822          ”
                Anna Stina               f.18300904    Gynkelstorp Tolg
                Jonas Peter              f.18321108    Ållebro Sjösås socken
                Johan                        f.18360225         ”                                Sara Lisa        f.18380404    ”
               Peter Magnus          f.18410418         ”
Kerstin dör av förkylning 12 år gammal.1846 flyttade familjen till Elmeshult SG.

Ny familj kom från Böksholm 1846
Jöns Johansson                   f.17970803    Mörmanstorp Tegnaby socken D.1848
Sara Lisa Johansdotter      f.18080610    Kyrkebo Stom ”
Barn:    Sara Lena               f.18421120    Böksholm Drev socken        
Johannes                             f.18450816             ”
Mjölnaren Jöns dog av lungsot.


1849 kom från Söraby ny mjölnare, gifter sig med enkan
Sven Olofsson                              f.18190812    Piggeboda Söraby    socken    V.1849
Sara Lisa Johansdotter               f.18080610    Kyrkebo Stom Tegnaby ”         ”
Barn:  Sara Lisa Jönsdotter        f.18421120    Böksholm Drev socken
            Johannes Jönsson            f.18450816        ”
            Christina Svensdotter     f.18510724    Ållebro
De flyttar 1854 till Galtabäck Smedsgård.

1954 kommer från Mästreda Backegård Johannes med familj.
Johannes Nilsson            f.18210721    
Stina Nilsdotter               f.18210412    Brännagård Drev socken    
Barn:   Johan                    f.18460123     Mästreda BG Sjösås
            Carolina               f.18541123    Ållebro Sjösås
Familjen lämnar troligen Ållebro 1856.

Från Dädesjö kommer 1856
Carl Johan Magnusson                 f.18210601    Eke Dädesjö    socken    D.1904
1:a. hustrun Lena Eriksdotter     f.18090712    Arebro ”            D.1872
Barn:    Jonas     lenas son        f.18401108    Sevedstorp Drev     kom 1858 från Drev 
Jonas flyttar till Dädesjö 1863. Lena dör 63 år  gammal av ”bröstqwaf”.

2:a hustru.
Charlotta Sofia Abrahamsd  f.18461101    ”Åqvarn” Nottebäck    V 1874
Barn.    Anna Emilia               f.18740804     Ållebro sjösås    till Granhult 1889        
             Matilda Kristina         f.18760131                   ”             till Nottebäck 1895        
             Lisa Maria                   f.18780402                   ”            till Lenhovda 1897
             Johanna Lovisa         f.18801117                     ”            till Växjö 1899
            Sara Katarina             f.18831111                     ”            till Lenhovda 1899 
            Magnus Gustav         f.18880517                     ”             till Nottebäck 1904

Som arrendator kommer från Drev 1896
Johan Abrahamsson                  f.18390626    Marklanda Bergunda V.1864 D.1905
Anna Carolina Johansdotter     f.19411227    Väckelsång                  D.1905
Barn:    Carl Gustaf                     f.18640903    Sjötorp Söraby S        D.1867
              Johan Emil                     f.18660206             ”                            D.1866
             Carl Gustaf                     f.18670923             ”
             Emma Christina             f.18691109    Böksholm Drev S 
            Amanda Eleonora           f.18710711             ”             till Amerika 1889
            Anna Elise                        f.18730612             ”                    
            Emma Sofi                       f.18750622             ”              till Nottebäck 1894
            Otto                                  f.18771114             ”        
            Johanna Martina            f.18821118             ”
           Knut Emil                          f.18860320             ”
Arrendatorsfamiljen flyttar till Hvitthult i Granhult socken1900. Johan avlider av  lunginflammation 1905 och har nu ändrat sitt efternamn till Knutsson. Några månader senare avlider också Anna Carolina.

Från Mästreda Sandsjöryd kommer 12-11-1901
Jonas Peter Nilsson                      f.18610618    Sandseryd Sjösås        V. 1887
Emma Kristina Svensdotter        f.18650212    Hallatorp Dädesjö    S    ”
Barn:    Hanna Elfrida Elisabet   f.18881015    Drettinge     ”         till Dädesjö 1910
              Hulda Maria                    f.18901225           ”    
              Per August                       f.18940402    Sandsjöryd Sjösås    
              Ester Linnea                    f.18961207            ”    
             Hildur Emilia                    f.18990522            ”
Jonas med Hustru och Per August flyttar till Skogshyddan 21-11-1921

Image

Beskrivning: Ållebro mjölnarstuga

Familjen Jonas Peter Nilsson vid Ållebro mjölnarstuga Kortet mellan 1905 och 1910. Fr.v. Ester, Hildur, Emmas mor, Jonas mor, Per-August, Jonas, Emma, Hulda o Hanna


Från Berga kommer ny mjölnarefamilj 1921
Erik Konrad Karlsson                         f.18781119    Ingelstad Ö-Torsås    V.1907      D.1961
Anna Maria Vilhelmina Axelsson     f.18870429    Hallsjö Dörarp    ”        D.1950
Barn:    Erik Tage Valdemar              f.19090506    Alster ”Elghult”
             Herry Alle Lennart                f.19100521          “    
             Bror Folke Henry                  f.19161216    Åby Säteri Berga
             Folke Erik Sigvard                 f.19261127    Ållebro
Erik var född på ”Norreqvarn u Ingelstad säteri”. Det var den siste mjölnaren i Ållebro.

Image

Beskrivning: Ållebro kvarn


Målning av Ållebro kvarn med såg, kvarn o vattenhjul
Målningen från 1994 av Sölve Danielsson.


Källor:    
Husförhörslängder i berörda socknar, Födelsebok i berörda socknar, Dödbok, Källa muntligt Harry Karlsson, Husförhörslängd.
Kjell Bladh 2014 i september

Förening:

Sjösås-Drev-Hornaryds Hembygdsförening

Skapad av: Ulf Arfvidsson (2018-11-15 12:55:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Arfvidsson (2018-11-15 12:59:41) Kontakta föreningen