Om oss

Föreningen bildades år 1925. Initiativtagare var småbrukaren och författaren J A Göth bördig från Karryds by. På Klockarängen mellan järvägen och gamla kyrkan anlades hembygdsparken. Till parken flyttades successivt byggnader från socknarna som man ville bevara för framtiden. Ett Skansen i miniatyr uppstod på detta sätt. 

Verksamheten bedrivs av föreningens aktiva...

Läs mer >

Nyheter

Gott Nytt År!

Vi hoppas att vi snart ska kunna återgå till mer normala aktiviteter i vår vackra Hembygdspark. Att Covid-19 kommer att släppa sitt grepp över oss. Vi hoppas få se Er någon gång under sommaren 2021!

Årsmöte 2021

Då vi i år av förmodligen kända skäl håller ett digitalt årsmöte presenterar vi årets möteshandlingar här på hemsidan för den som vill deltaga i mötet .

Kallelse till mötet, verksamhetsberättelse för 2020 och verksamhetsplan för 2021, har distribuerats till samtliga medlemmar i pappersform.

Dagordning, Balans- och Resultatrapport, Budget och Revisionsberättelse  finns...

Läs mer >

Arbetet i parken!

Arbetet med avverkningen i parken är avslutat. Med i vårt tycke ett gott resultat. Parken har blivit öppnare, ljusare och förhoppningsvis säkrare då ett antal gamla träd blivit avlägsnade. Välkommen att med egna ögon se förändringen!

Bokning av stora Skattagården

Om Ni vill boka festlokal (stora Skattagården), givetvis med gällande villkor i Covid-19 hänseende tar ni kontakt med Nils-Ragnar Samuelsson, tel. 070-668 98 62.
Hyreskostnad under sommarhalvåret 500 kr./dag och under vinterhalvåret 700 kr/dag.

Visa fler

Aktiviteter

Serveringen

03 July 2021

Då vi på grund av Covid-19 har gjort uppehåll med samtliga aktiviteter i parken, ser vi fram mot att kunna öppna serveringen i sommar. Vi har emellertid av säkerhetsskäl bara servering utomhus och med coronasäker placering.  Vi beräknar (hoppas) kunna öppna den 3 juli med reservation för ev. nya restriktioner.

Läs mer >

Sjösås-Drev-Hornaryds Hembygdsförening

Plats:

Börjar: 03 July 2021

Slutar: 31 August 2021

Visa fler aktiviteter

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]