Amiralskeppet "Riksäpplet"


 

 

AMIRALSKEPPET RIKSÄPPLET:

Även kallat "Äpplet", är vraket efter ett svenskt örlogsfartyg som sjösattes 1661 i Göteborg och förliste utanför Dalaröden 5 juni 1676. Skeppet ritades och byggdes under ledning av den engelske skeppsbyggaren  Francis Sheldon. Fartyget var cirka 47 meter långt och 11 brett. Därmed var hon ett av de största skeppen i den svenska flottan. Beställaren var kung Karl X Gustav som rekryterade skeppsbyggmästare i England i stället för, som tidigare i Nederländerna.

Riksäpplet deltog som viceamiralsskepp i sjötågen 1675–1676, och ingick i tredje eskadern vid slaget vid Ölands södra udde den 1 juni 1676 under befäl av Olof Borg, vilken tilldelats befälet sedan amiralen Christer Boije hade avsatts efter slaget mellan Bornholm och Rugen.

Efter slaget vid Öland, som slutade med svensk förlust, drog sig delar av flottan tillbaka till rikets örlogshamn i Dalarö. När uppgifter kom ett par dagar senare att danska flottan var på väg mot Dalarö, ankrade Riksäpplet intill klipporna vid Dalarö skans för att få skydd av skansens kanoner.

En natt blåste en hård storm upp på Mysingen och i ett försök att rädda fartyget och lägga det i lä för vinden lossnade stockankaretur bottenskiktet. Riksäpplet slet sig från sina förtöjningar, drev utmed skansholmens hela östra sida och hamnade med styrbordslåringen på en liten kobbe, fick slagsida och sjönk strax söder om Aspön. Kobben kallas Äpplet efter händelsen.      

 

Nr 599 i Hembygdsföreningens inventariesamling.    

Image

Bit av ekplanka från amiralskeppet ”Riksäpplet” som sjönk vid Dalarö Skans efter  att ha deltagit vid en drabbning  i flottan år 1676.                                                                                                                                     Skänkt av Erik Sjöblom Lots 1943                                                                                                                                  

                     

                                                  

                                                                   

Förening:

Själevads Hembygdsförening

Skapad av: Ingvar Nordin (2019-04-09 17:15:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ingvar Nordin (2021-02-15 11:35:30) Kontakta föreningen