Om oss

Själevads hembygdsförening bildades den 29 oktober 1933. Initiativtagare var köpmannen och hemmansägaren Per Lindblom i Överhörnäs som snart också fick med sig flera likasinnade, även de gripna av tidens starka hembygdsrörelse.

Dess förste ordförande var Hem.äg  Per Lindblom, övriga styrelseledamöter var Fil.mag Olle Carli, Hampnäs, Agronom S.A. Gustawson, Lantmannaskolan, Köpman Aug. Hörnell, Haffsta, Kassör Rob. Näsholm, Myckling, Nämndeman N.O. Norgren, Översjäla och Landstingsman N.V. Öberg, Skidsta.

Under åren 1933 - 2020 har föreningen haft 15 ordföranden,16 sekreterare, 10 kassörer, 9 redaktörer för årshäftet.

Hembygdsgården ligger i Grönnäs, söder om Moälven, 3 km från Själevads kyrka.1944 invigdes Hembygdsgården med högtidstal av författaren Albert Viksten. Sång, musik och folklustspelet "Ett bondbröllop för 100 år sedan" av Erik Sjöblom framfördes.

Redan från början fanns ett mycket nära samarbete med Hampnäs Folkhögskola, och den sommarfest som arrangerades året därpå hölls i Hampnäs. Vid den första, mycket pampiga sommarfesten som anordnades av Ångermanlands Hembygdsförbund, hedrade kronprinsparet (sedermera kung Gustaf VI Adolf med maka Margareta) med sin närvaro.

Visionen om en hembygdsgård i Själevad kom tidigt in i bilden (hösten 1934). Efter åtskilliga turer bestämde sig hembygdsföreningen att köpa en gård i Komnäs, visserligen sliten av tidens tand - men med förenade krafter skulle den kunna återställas i ursprungligt skick. Nu fattades bara en tomt. Även tomtfrågan löste sig så småningom. Det blev Fjällåkern som inköptes, belägen i Grönnäs, en fäbodvall som ägdes av byamännen i Överhörnäs.

Åtskilligt har hänt genom de decennier som förflutit. Mycket arbete har lagts ner av medlemmar i föreningen, och många kulturbyggnader har kommit till. Det är främst två stora festligheter som starkt förknippas med Själevads Hembygdsgård:  Midsommarfirande och Julmarknaden under 1:a adventshelgen.

I dag finns det 7 byggnader på området, alla dit flyttade, bastu för torkning av säd, smedja, kornhässja, loge, sexkantloge och bagarstuga. Ett arkiv är inrymt i ett skyddsrum under bagarstugan. En skvaltkvarn finns vid Forsåbäcken och f.d. Klockaregården fungerar som kök och styrelserum. Föreningen har såväl föremål som foton i sina samlingar. En öppen plats för friluftsteater finns iordningställts med den gamla scenen från Gullvik. Sedan 1935 utger föreningen ett medlemshäfte med lokalhistoria. Dessutom har man givit ut ett stort antal böcker om bygdens historia.