Till hushållen 2018.

Från Sidensjö Hembygdsförening.

Sidensjö Hembygdsförening som varit verksam sedan 1927 har som huvuduppgift att bevara och förmedla kunskapen om hur man tidigare levt och verkat i trakten. Detta sker dels genom bevarande av gamla byggnader och föremål som använts genom århundraden, och dels genom bevarande av dokument som på olika sätt kan berätta om livsbetingelser i äldre tid. Även kunskapen om gamla hantverk hålls vid liv genom demonstrationer vid olika tillfällen.
Verksamhet 2017 var traditionell midsommarfest, sommarservering, en trivselkväll, hembygdsgårdarnas dag och surströmmingsfest. Arbetet med att lägga upp vårt digitaliserade arkivmaterial på Bygdeband fortsätter.
Förening var värd för Nolaskogs hembygdsråds höstmöte.

Planerad Verksamhet 2018

-Vårstädning den 25/5 kl. 10.00

21/6 19.00 stången lövas inför midsommarafton. Styrelsen kallad.
– 22/6 Traditionellt midsommarfirande kl. 14.30  midsommarafton.
EFS Gudstjänst 1/7 kl.11.00
– Sommarservering tisdag – söndag  3/7 –  5/8  kl. 11.00 – 15.00
– Trivselkväll med allsång 10/7 kl 18.00.
– Hembygdsgårdarnas dag 5/8  kl. 11.00 – 15.00 inleds med Gudstjänst
– Surströmmingsfest 10/8 kl. 17.00
– Höststädning 12/9 kl. 10.00

I Hellbergska torpstugan finns vedeldad bakugn att hyra. För bokning kontakta Vailet Axelsson tel. 260351 mobil 0706897342

Vi tar tacksamt emot vinster till våra lotterier. Kontaktperson Eva Näsström tel.261199 el. 0706796874

Medlemskap i föreningen
Om du är eller vill bli medlem i föreningen kan du med bifogat inbetalningskort till bankgiro nr. 5564-4843 betala medlemsavgiften som för 2018 är 75 kr. per person. OBS! Ange namn och adress vid inbetalning. Det går även att Swisha till 1230797019. Om ni undrar något kring medlemskapet eller verksamheten hör gärna av er till Johan Sandström ordf. tel. 261092 eller 0706249409 eller Jan-Olov Jonsson kontaktperson Hembygdsgården. Tel 0706023878

Vi finns på internet   bygdeband.se/sidensjo

Sidensjö maj 2018 styrelsen

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter