Om oss

Föreningen bildades 1927 och har som uppgift att bevara och förmedla kunskapen om hur man levt tidigare. Det sker genom bevarande av gamla dokument, byggnader och föremål.