Delta i en studie om livskvalité och stress på landsbygden


Levnadsförhållandena på landsbygden och i staden är på många sätt olika. Nu utför forskare vid Mittuniversitetet, Lunds Universitet, och Statens Lantbruksuniversitet en undersökning som syftar till att följa hur människors upplevda livskvalitet skiftar mellan vinter- och sommarhalvåret på landsbygden.

Forskarna är intresserade av vilken betydelse möjligheter till utomhusvistelse,  egen odling, husdjur och djurhållning samt närhet till naturmiljö, och förekomst av rovdjur har för livskvaliteten över året. De undrar också hur faktorer som upplevelser av tillgång till kommunala färdmedel, drivmedelskostnader, kostnader för eventuellt utsäde, foder, etc. vid djurhållning, avstånd till vård och service, och postgång bidrar till livskvalité och hälsa under sommar- och vinterhalvåret.

Studien avser mäta olika faktorer under sommar- och vinterhalvåren under två på varandra följande år. Det betyder att om du deltar hoppas forskarna att du kommer att svara alla fyra gångerna.

Om du tycker att det vore intressant att delta, följ länken nedan  för att komma till enkäten. Där får du lite mer information och en möjlighet att acceptera ditt deltagande innan du kommer till enkäten.

Läs mer och besvara enkäten:

https://miunhuv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3jxjgsRQxcWWxBs

 

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2022-07-20 12:12:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-08-26 09:48:49) Kontakta föreningen