Skyddet av kulturarv vid krig – Sverige och Ukraina


Den 2 november kl. 9-12 genomför Stiftelsen Kulturarv utan gränser Sverige och Sveriges hembygdsförbund ett digitalt seminarium om skydd för kulturarv i händelse av krig.


Bakgrunden är kriget i Ukraina i vilket kultur­arvet är ett utpekat mål för den ryska krig­föringen. ­Krigets lagar följs inte av ryssarna. Detta krig ­påverkar som vi alla vet långsiktigt säkerhets­situationen i vårt land. Vi behöver därför alla, och på alla nivåer i det svenska samhället, börja tänka på ett annat sätt och förbereda oss därefter.

Frågan om kulturarv och krig är inte på något sätt ny, men den har fått en ökad aktualitet. Seminariet syftar till att sätta i gång ett undersökande samtal om vad som bör göras och av vem. Ett grund­läggande skelett finns genom Haag-konventionen, men flera nivåer och olika typer av organisationer och ägare behöver få insikter i läget. 

Seminariet vänder sig brett till museer, arkiv, ­hembygdsföreningar, församlingar och andra ägare och förvaltare av kulturegendom. Vi vill med ­seminariet också bidra till engagemang och ­solidaritet med Ukraina.

Första delen hålls på engelska där chefen för ­Maidanmuseet i Kiev, Ihor Poshyvailo, medverkar via länk för att ge en lägesbeskrivning.

Andra delen av konferensen kommer att hållas på svenska, med inledande presentationer och efterföljande panelsamtal. Övriga medverkande är  Anna-Karin S Johansson, generalsekreterare, Svenska Unescorådet. Mattias Legnér, professor i kulturvård, Uppsala universitet Campus Gotland, Susanne Thedéen, ­överantikvarie, ­Riksantikvarieämbetet, Marcus Dahlberg, ­enhetschef, Svenska kyrkan och Mats Herklint, länsstyrelsen Gotland. Från organisatörerna deltar Birgitta Johansen, ­ordförande för Kulturarv utan gränser (CHwB), ­Sverige och Jan Nordwall, generalsekreterare, ­Sveriges hembygdsförbund.

Konferensen modereras av journalisten Gunilla Kindstrand. Utsändning av seminariet görs från en studio i Stockholm.

Alla är välkomna att delta! Anmäl dig via länken nedan.

Varmt välkommen!

Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund
Birgitta Johansen, ordförande för Kulturarv utan gränser (CHwB)

OBS! Seminariets spelas in och föredrag och paneldiskussion blir tillgängligt i efterhand på Sveriges hembygdsförbunds hemsida och Youtube-kanal.

Datum:

2 november kl. 9-12

Moderator

Gunilla Kindstrand

Anmälan

Antal deltagare: Inget tak.
Sista anmälningsdag: Du kan anmäla sig ända fram till att webbinariet startar.

Länk till mötet: Länk till det digitala seminariet skickas i samband med anmälan.

Anmäl dig här

Image
Image

 

 

 

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2022-09-19 14:22:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jan Nordwall (2022-10-27 14:53:53) Kontakta föreningen