Säkerhetsrabatt på försäkringspremien


Genom att investera i skadeförebyggande åtgärder minimerar ni risken för kostsamma (självrisk och nedskrivningar) och tidsödande skador som också riskerar att förstöra unika kulturhistoriska föremål. 

Hembygdsförsäkringen ger föreningen upp till 30 % i säkerhetsrabatt på premien för byggnader och lösegendom som skyddas av vissa skadeförebyggande åtgärder. Men då måste vi veta vilka åtgärder som vidtagits! Fyll i blanketten för säkerhetsrabatt före 31/10 för rabatt på nästa års premie.

Skulle ni ändå drabbas av en skada får ni för vissa åtgärder halverad eller helt slopad självrisk.

Image Du hittar information om rabatter i informationsfoldern

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2019-10-03 09:56:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2023-09-28 11:33:36) Kontakta föreningen