Flädie distrikt

Kategori: Distrikt
Koordinater: 55.72523, 13.059321
omfattade till 1971, delen som före 1963 utgjorde Flädie socken. Området motsvarar den omfattning Flädie församling hade 1999/2000. SFS 2015:493, justerad

Utforska platsen