Holmen

Kategori: Samlad bebyggelse
Koordinater: 65.85444, 22.487232

Utforska platsen